Aktuálně

3. 5. 2021 - Zápis do ZUŠ Dolní Újezd

Informace o zápisu dětí do Základní umělecké školy Dolní Újezd v přílohách

 Oznámení 

Elektronický zápis

12. 4. 2021 - Výzva

Vyzývame občany, kteří dosud neuhradili poplatky za LIKO a psa, které  byly splatné do 31.3. 2021, aby tak neprodleně učinili!

Informace k poplatkům LIKO a za psa na rok 2021

Splatnost poplatků je k 31.3. Poplatek za prvního psa 60,- Kč z a za každého dalšího je100,- Kč. Za odvoz komunálního odpadu ve výši 520,- Kč/osobu nebo za objekt.

Platby v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách! Nebo lze uhradit bezhotovostně na účet obce č. 5321591/0100 s variabilním symbolem, který se skládá ze tří kombinací čísel.

  • za psa 1341 + 01(Morašice) ,02(Lažany), 03 (Říkovice) a 04(Višňáry) + číslo popisné XXX, pokud nemáte číslo popisné trojmístné, doplňte před čp. 0 např. 134101135
  • za odpady 1340 + 01(Morašice), 02(Lažany), 03(Říkovice) a 04(Višňáry) + číslo popisné XXXnapř.134003012

Pokud budete provádět úhradu za odvoz odpadu a úhradu za psa převodním příkazem, proveďte každou platbu zvlášť se správným variabilním symbolem, abychom si mohli správně platby přiřadit.

 

8. 4. 2021 - Upozornění na uzavírku

Upozorňujeme občany, že vzhledem k opravám silnice I/35 u obce Řídký je tato od Řídkého směrem na Vysoké Mýto uzavřena a objíždka je vedena přes Sedliště. Do Tržku na odbočku na Morašice je možné ale jezdit, pod značkou Zákaz vjezdu (jednosměrky) u odbočky na Sedliště je dodatková tabulka, že platí za 2500 metrů. Nemusíte proto jezdit po objíždce!!!

17. 3. 2021 - Uzavírka silnice Morašice - Litomyšl

Od 6. dubna 2021 bude uzavřena z důvodu opravy mostu ve Višňárech silnice mezi Morašicemi a Litomyšlí. Objízdné trasy jsou vyznačeny v příloze. Uzavírka by měla trvat do 31. července 2021

objízdné trasy

17. 3. 2021 - Změna jízdního řádu

Vzhledem k uzavírce silnice Morašice Litomyšl dochází ke změně autobusového jízdního řádu, který je v příloze

jízdní řád

PF 2021